Hvor mye koster det å reise med ferge i Europa?

Studie og analyse av prisindeksen for fergeoverfarter i Europa i 2023

I denne sommerperioden, som er ideell for maritime eskapader og cruise av alle slag, er ferge et populært transportmiddel for mange reisende. Langt unna stresset på overfylte flyplasser og stasjoner kan du reise komfortabelt og i ro og mak.

Vi i Vivanoda, en nettplattform som gjør det mulig for reisende å finne ferge-, buss-, tog- og flybilletter, ønsket å gjennomføre en større undersøkelse av fergeprisene i Europa for å få en bedre forståelse av variasjonene i fergebillettprisene avhengig av en rekke kriterier (destinasjonsland, avstand, sesongvariasjoner osv.).

Vi har derfor analysert titusenvis av fergebilletter på hundrevis av ruter i Europa, samt overfarter til Tyrkia og Maghreb-landene (Marokko, Algerie, Tunisia) for å få et så fullstendig bilde som mulig. Det er verdt å merke seg at det kun er prisen som er tatt i betraktning i denne studien, uavhengig av kvaliteten på tjenesten om bord, lønnsforskjeller blant personalet, økonomiske forskjeller mellom landene osv.

EUROPE

Hovedpunkter

 • Fergeoverfarter til Tunisia, Litauen, Latvia, Polen og Sverige har den laveste prisindeksen.
 • Fergeoverfarter til Tyrkia, Storbritannia og Marokko har derimot den høyeste prisindeksen.
 • Forbindelsene mellom Hellas og Tyrkia og mellom Marokko og Spania er forholdsmessig dyrest i Europa.
 • Forbindelsene mellom Tyskland og Litauen eller Latvia er billigst i forhold til reiselengden.
 • Jo kortere overfarten er, desto dyrere er den.
 • I hele Europa er prisene i gjennomsnitt høyere fra juli til september. De er også noe høyere i helgene.

Sammenligning av fergeprisindekser per land i Europa

Basert på prisindeksen, som representerer gjennomsnittsprisen per person for å reise 100 km med ferge, har vi identifisert de dyreste og billigste landene for fergereiser.

Sammenligning av fergeprisindekser per land i Europa

Resultatene viser at det er store prisforskjeller på tvers av kontinentet.

Blant de dyreste landene topper Tyrkia listen, etterfulgt av Storbritannia, Marokko, Malta, Island, Italia, Algerie, Portugal og Spania. Disse landene har alle relativt høye fergetakster.

På den annen side er det interessant å merke seg at de skandinaviske landene og Baltikum er blant de billigste i Europa. Tunisia topper listen over de billigste landene, etterfulgt av Litauen, Latvia, Polen, Sverige, Norge, Finland, Albania, Estland og Kypros. Disse destinasjonene tilbyr rimeligere fergepriser, noe som kan være attraktivt for reisende på jakt etter økonomiske løsninger.

Sammenligning av fergepriser mellom europeiske land

Den neste delen av studien vår fokuserer på sammenligning av fergetakster mellom europeiske land. Vi har analysert fergeprisene på internasjonale ruter, for eksempel mellom Italia og Hellas, Spania og Marokko, og alle fergeruter mellom to land, for å forstå hvordan prisene varierer fra land til land. Innenlandske overfarter (for eksempel Italia -> Italia eller Hellas -> Hellas) er ekskludert.

Sammenligning av fergepriser mellom europeiske land

Vi ser at overfarter mellom Hellas og Tyrkia har den høyeste prisindeksen i Europa. Langt bak følger overfarter mellom Spania og Marokko og mellom Danmark og Tyskland.

Omvendt er overfarter mellom Tyskland og Litauen eller Latvia de billigste i Europa i forhold til reiselengden.

Overfarter mellom Norge og Sverige og mellom Italia og Spania er også blant de billigste i Europa.

Det er også en markant kontrast mellom overfarter til Marokko, som er blant de billigste fra Frankrike eller Italia (lange overfarter), men blant de dyreste fra Spania (korte overfarter).

Avstandens innvirkning på fergeprisene i Europa

Vi ønsket å sjekke om lengden på fergeoverfarten hadde innvirkning på gjennomsnittsprisen på overfartene.

Avstandens innvirkning på fergeprisene i Europa

Vi fant ut at jo kortere overfarten er, desto høyere er prisen.

De dyreste fergeovergangene i Europa

I dette avsnittet ser vi nærmere på fergeprisindeksen for hver av fergerutene i Europa. Totalt har vi analysert nesten 800 ruter i hele Europa.

De dyreste fergeovergangene i Europa

Vi ser at det er de helt korte overfartene (Lymington-Yarmouth, Chios-Cesme, Santa Maria Salina-Rinella og Caleta del Sebo-Orzela) som har de høyeste prisindeksene. Disse overfartene er de dyreste i Europa i forhold til distansen.

De billigste fergeovergangene i Europa

La oss nå ta en titt på rangeringen av de billigste fergerutene i Europa etter prisindeks. Vi har analysert til sammen nesten 800 ruter i hele Europa.

De billigste fergeovergangene i Europa

I motsetning til diagrammet som viser de dyreste rutene, ser vi at det hovedsakelig er lange overfarter (Travemünde-Liepaja, Barcelona-Civitavecchia, Klaipeda-Kiel og Barcelona-Porto Torres) som er blant de billigste i Europa.

De billigste anløpsstedene for fergeoverfarter i Europa

Vi har analysert og rangert fergehavnene i henhold til prisindeksen for overfarter til hver enkelt havn.

De billigste anløpsstedene for fergeoverfarter i Europa

De dyreste fergedestinasjonene i Europa

Vi har analysert og rangert fergehavnene etter prisindeksen for overfarter til hver havn.

De dyreste fergedestinasjonene i Europa

Sammenligning av fergeprisindeksen etter måned i året

Vi ønsket å finne ut om fergeprisene er sesongavhengige og om de varierer avhengig av hvilken måned i året overfarten foretas. Mange transportselskaper, som for eksempel jernbaner og flyselskaper, varierer prisene betydelig etter etterspørselen, som ofte er mye høyere i sommerferien.

Sammenligning av fergeprisindeksen etter måned i året

På europeisk nivå ser vi at fergeprisene i gjennomsnitt er høyere fra juli til september, som tilsvarer sommerperioden i Europa og dermed høysesongen for fergetransport. Utenom denne sommerperioden er prisene i gjennomsnitt bare litt lavere. En mer detaljert land-for-land-analyse (se de andre fanene) viser at denne sesongvariasjonen er mer uttalt i noen land.

Sammenligning av fergeprisindeksen etter ukedag

Vi ønsket også å finne ut om prisen på en fergeoverfart varierer avhengig av ukedag.

Sammenligning av fergeprisindeksen etter ukedag

Vi fant ut at overfarter med avgang i helgen var litt dyrere enn de med avgang på en ukedag. Når vi analyserer land for land (se andre faner), ser vi at dette kriteriet ikke alltid er relevant.

Metode for undersøkelsen

For å gjennomføre denne studien samlet vi inn nesten 110 000 priser for fergeoverfarter. Noen priser inkluderte en reise for én person uten bil, andre for to voksne og en bil. Deretter standardiserte vi disse prisene for å få en pris per person. Hver pris ble deretter omregnet til en indeks som viser kostnaden per 100 kjørte kilometer.

Det er verdt å merke seg at det kun er prisen som er tatt hensyn til i denne studien, uavhengig av kvaliteten på servicen om bord, lønnsforskjeller blant de ansatte osv.

Begrensninger ved undersøkelsen

Det er viktig å være klar over at denne analysen av fergetakster i Europa, i likhet med alle andre studier, har visse begrensninger som bør tas i betraktning. Disse begrensningene kan påvirke omfanget og nøyaktigheten av resultatene.

For det første er det viktig å merke seg at studien er basert på tilgjengelige og innsamlede data, noe som betyr at det kan være variasjoner i dekningen av fergeselskaper og destinasjoner som er inkludert. Dette kan føre til at enkelte aktører eller ruter ikke er representert i analysen.

I tillegg er fergeprisene utsatt for svingninger på grunn av faktorer som sesongvariasjoner, etterspørsel og spesielle kampanjer. Det er derfor viktig å være klar over at prisene kan endre seg over tid, og at resultatene gjenspeiler et øyeblikksbilde.

I tillegg er det viktig å være klar over at fergeprisene kan variere avhengig av en rekke faktorer, for eksempel økonomiske forskjeller mellom land, statlige subsidier på visse ruter, selskapenes kvalitets- og servicenivå, valutakurser og de enkelte selskapenes prispolitikk. Disse forskjellene kan påvirke de observerte prisforskjellene mellom landene og vil sannsynligvis kreve en grundig analyse.

Til slutt bør det nevnes at fergetakstene kan variere avhengig av passasjerkategori og hvilke typer tjenester som tilbys, noe som kan føre til betydelige prisvariasjoner.

Med disse begrensningene i bakhodet er det viktig å tolke resultatene på en balansert måte og bruke funnene som en generell veiledning for å forstå trender og variasjoner i fergetakster i Europa.

Fokus på fergepriser i Norge

I dette avsnittet vil vi fokusere på fergeoverganger fra Norge. Ved å analysere fergeprisene på ulike ruter som forbinder Norge med andre europeiske land, samt innenlandske overfarter, vil vi forsøke å belyse pristrender og variasjoner i kostnader for reisende etter ulike kriterier.

Hovedpunkter

 • Norge er det 6. billigste landet i Europa å reise med ferge, like etter Sverige.
 • Forbindelsene med Tyskland og innenlandsoverfartene er de dyreste i landet.
 • Overfartene til Sverige er klart billigst (særlig ruten Sandefjord-Stromstad).

Priser for innenlandske og internasjonale overfarter fra Norge

Vi har sammenlignet prisene på alle overfarter fra Norge til andre europeiske land, samt innenlandsoverfarter.

Forbindelsene til Tyskland og overfarter innenlands er de dyreste i landet.

Overfarter til Sverige er klart billigst (særlig ruten Sandefjord-Stromstad).

Rangering av fergeruter i Norge

Vi har valgt ut alle fergerutene i Norge og rangert dem etter prisindeks fra høyest til lavest.

Rangering av fergehavner i Norge

Vi har analysert alle havner i Norge som betjenes av minst ett fergesamband og rangert dem etter prisindeks fra høyest til lavest.

Analyse av prisindeksen i Norge etter avreisemåned

Vi ønsket å finne ut om fergeprisene i Norge varierer med avreisemåneden.

Analyse av fergeprisene i Norge fordelt på ukedager

Vi ønsket å finne ut om det er dyrere eller rimeligere å reise med ferge på en helgedag (fredag til søndag) enn på en hverdag (mandag til torsdag).

I gjennomsnitt er fergeprisene litt høyere i helgen.

Fokus på fergepriser i Storbritannia

I dette avsnittet fokuserer vi på fergeoverfarter fra Storbritannia. Ved å analysere fergeprisene på ulike ruter som forbinder Storbritannia med andre europeiske land, samt innenlandsoverfarter, vil vi forsøke å belyse pristrender og variasjoner i kostnader for reisende i henhold til ulike kriterier.

Hovedpunkter

 • Storbritannia er det nest dyreste landet i Europa for fergeoverfarter.
 • Innenriks fergeruter er desidert dyrest i forhold til reiselengden.
 • Ruten mellom Lymington og Yarmouth er den dyreste, i likhet med rutene til Isle of Wight generelt.
 • Overfarten til Spania er i gjennomsnitt billigst i forhold til avstanden.
 • Ruten Lerwick - Aberdeen, som forbinder Shetlandsøyene med Skottland, er den billigste i landet.
 • Dermed er Yarmouth den dyreste fergehavnen og Lerwick den billigste.

Priser for innenlandske og internasjonale overfarter fra Storbritannia

Vi har sammenlignet prisene på alle overfarter fra Storbritannia til andre europeiske land, samt innenlandsoverfarter.

Innenriksfergene er de klart dyreste i forhold til avstanden.

Overfarter til Spania er relativt sett billigst i gjennomsnitt.

Rangering av fergeruter i Storbritannia

Vi har valgt ut alle fergestrekningene i Storbritannia og rangert dem etter prisindeks fra høyest til lavest.

Ruten Lymington - Yarmouth er den dyreste, i likhet med rutene som betjener Isle of Wight generelt.

Rangering av britiske fergehavner

Vi har analysert alle britiske havner som betjenes av minst én fergerute, og rangert dem etter prisindeks fra høyest til lavest.

Lerwick, Aberdeen, Liverpool, Kirwall og Hull er de billigste fergedestinasjonene i Storbritannia.

Analyse av den britiske prisindeksen etter avreisemåned

Vi ønsket å finne ut om fergeprisene i Storbritannia varierer med avreisemåneden.

Vi ser at det ikke er noen reelle sesongvariasjoner i fergeprisene, selv om prisene er litt lavere i september og oktober.

Ferjepriser i Storbritannia fordelt på ukedager

Vi ønsket å finne ut om det var dyrere eller rimeligere å reise med ferge på en helgedag (fredag til søndag) enn på en ukedag (mandag til torsdag).

Vi fant ut at det var svært liten forskjell mellom en helgeavgang og en hverdagsavgang.

Fokus på fergepriser i Frankrike

I dette avsnittet fokuserer vi på fergeoverganger fra Frankrike. Ved å analysere fergeprisene på ulike ruter som forbinder Frankrike med andre europeiske land, samt innenlandsoverfarter, vil vi forsøke å belyse pristrender og variasjoner i kostnader for reisende etter ulike kriterier.

Hovedpunkter

 • Frankrike er det 12. billigste landet i Europa å reise med ferge til.
 • Overfarter til Marokko er desidert billigst.
 • Derimot er det rutene til Italia, særlig overfarten fra Bonifacio til Sardinia, og rutene til Storbritannia som har de høyeste prisindeksene.
 • I likhet med Marokko er rutene til Korsika blant de billigste.
 • August er den dyreste måneden å reise med ferge i Frankrike.

Priser for nasjonale og internasjonale overfarter fra Frankrike

Vi har sammenlignet prisene på alle overfarter fra Frankrike til andre europeiske land, samt innenlandsoverfarter.

Når det gjelder fergeoverfarter fra Frankrike, er det én ting som skiller seg ut: destinasjoner til Marokko, Tunisia og Korsika har noen av de rimeligste prisene. Faktisk ligger disse overfartene godt under gjennomsnittsprisene på andre ruter.

Det finnes også overfarter til Irland, der prisene er ganske moderate.

Rangering av fergeruter i Frankrike

Vi har valgt ut alle fergerutene i Frankrike og rangert dem i henhold til prisindeksen fra høyest til lavest.

Overfarten mellom Bonifacio og Sardinia er den klart dyreste.

Fergene mellom Toulon og Porto Torres, fergene til Marokko fra Sète og generelt sett fergene mellom kontinentet og Korsika er de billigste i Frankrike.

Det er imidlertid verdt å merke seg at overfartene til Korsika mottar subsidier fra franske myndigheter som en del av "Dotation de Continuité Territoriale", noe som gjør det mulig for enkelte rederier å tilby lavere priser.

Rangering av fergehavnene i Frankrike

Vi har analysert alle havnene i Frankrike som betjenes av minst ett fergeselskap, og deretter rangert dem etter prisindeks fra høyest til lavest.

Analyse av prisindeksen i Frankrike etter avreisemåned

Vi ønsket å finne ut om fergeprisene i Frankrike varierer avhengig av avreisemåneden.

August er den dyreste måneden å reise til Frankrike med ferge.

Analyse av fergeprisene i Frankrike fordelt på ukedager

Vi ønsket å finne ut om det er dyrere eller billigere å reise med ferge i helgene (fredag til søndag) enn på hverdager (mandag til torsdag).

I Frankrike er det ingen reell prisforskjell mellom en helgeavgang og en hverdagsavgang.

Fokus på fergepriser i Spania

I dette avsnittet fokuserer vi på fergeoverfarter fra Spania. Ved å analysere fergeprisene på ulike ruter mellom Spania og andre europeiske land, samt innenlandsoverfarter, vil vi forsøke å belyse pristrender og variasjoner i kostnader for de reisende ut fra ulike kriterier.

Hovedpunkter

 • Spania er det niende dyreste landet i Europa å reise med ferge til.
 • Overfarter til Marokko har den klart høyeste prisindeksen.
 • Derimot har overfarter til Italia, særlig ruten Barcelona-Civitavecchia, og til Irland med ruten Bilbao-Rosslare, den laveste prisindeksen.

Priser for nasjonale og internasjonale overfarter fra Spania

Vi har sammenlignet prisene på alle overfarter fra Spania til andre europeiske land, samt innenlandske overfarter.

Overfarter til Marokko har den klart høyeste prisindeksen.

Motsatt har overfarter til Italia og Irland den laveste prisindeksen.

De dyreste fergerutene i Spania

Vi har valgt ut alle fergestrekningene i Spania og rangert dem med høyest prisindeks.

Rutene mellom Tanger ved Marox og Algiersciras eller Tarifa er blant de dyreste i Spania.

De lokale rutene til Lanzarote på Kanariøyene har også en svært høy gjennomsnittlig overfartspris.

De billigste fergerutene i Spania

Vi har valgt ut alle fergerutene i Spania og rangert dem med lavest prisindeks.

Det er de lange overfartene, f.eks. til Italia fra Barcelona, og rutene mellom Kanariøyene (Arrecife) og fastlandet som har den laveste prisindeksen i landet.

Rangering av fergehavnene i Spania

Vi har analysert alle havnene i Spania som betjenes av minst én fergeforbindelse, og deretter rangert dem etter prisindeks fra høyest til lavest.

Analyse av prisindeksen i Spania etter avreisemåned

Vi ønsket å finne ut om fergeprisene i Spania varierer avhengig av avreisemåneden.

Analyse av fergeprisene i Spania fordelt på ukedager

Vi ønsket å finne ut om det er dyrere eller billigere å reise med ferge på en helgedag (fredag til søndag) enn på en ukedag (mandag til torsdag).

I Spania er det svært liten prisforskjell mellom å reise med ferge i helgen eller på en hverdag.

Fokus på fergepriser i Italia

I dette avsnittet fokuserer vi på fergeoverfarter fra Italia. Ved å analysere fergeprisene på ulike ruter som forbinder Italia med andre europeiske land, samt innenlandske overfarter, vil vi forsøke å belyse pristrender og variasjoner i kostnader for reisende etter ulike kriterier.

Hovedpunkter

 • Italia er det 6. dyreste landet i Europa å reise med ferge til.
 • Rutene mellom Italia og Malta og innenriksrutene er i gjennomsnitt de som har høyest prisindeks.
 • Fergeruten fra Santa Marina Salina til Rinella på øya Salina er den desidert dyreste i Italia.
 • Rutene mellom Barcelona fra Civitavecchia og Porto Torres er de billigste i landet i forhold til reiselengden.

Priser på nasjonale og internasjonale overfarter fra Italia

Vi har sammenlignet prisene på alle overfarter fra Italia til andre europeiske land, samt innenlandske overfarter.

Overfarter til øya Malta (Valletta) og innenlandske overfarter (øyene -> fastlandet) viser den høyeste prisindeksen.

Lange overfarter over Middelhavet til Spania, Marokko eller Tunisia er billigst i landet.

De dyreste fergerutene i Italia

Vi har valgt ut alle fergerutene i Italia og rangert de med høyest prisindeks.

Forbindelsen mellom Santa Marina Salina og Rinella på øya Salina er den dyreste overfarten i Italia, sett i forhold til den tilbakelagte distansen.

De billigste fergerutene i Italia

Vi har valgt ut alle fergerutene i Italia og rangert dem med lavest prisindeks.

Overgangene til Spania (Bacelona) fra Civitavcchia og Porto Torres på Sardinia har de laveste prisindeksene i Italia.

De dyreste havnene i Italia

Vi har analysert alle italienske havner som betjenes av minst én fergeforbindelse, og deretter rangert havnene med høyest prisindeks.

De billigste havnene i Italia

Vi har analysert alle italienske havner som betjenes av minst én fergeforbindelse, og deretter rangert havnene med lavest prisindeks.

Analyse av prisindeksen i Italia etter avreisemåned

Vi ønsket å finne ut om fergeprisene i Italia varierer med avreisemåneden.

Prisene ser ut til å falle etter september.

Analyse av fergeprisene i Italia etter ukedag

Vi ønsket å finne ut om det var dyrere eller rimeligere å reise med ferge i helgen (fredag til søndag) enn på en ukedag (mandag til torsdag).

Det er ingen forskjell mellom fergepriser i helger og hverdager i Italia.

Fokus på fergepriser i Hellas

I dette avsnittet fokuserer vi på fergeoverfarter fra Hellas. Ved å analysere fergeprisene på ulike ruter som forbinder Hellas med andre europeiske land, samt innenlandske overfarter, vil vi forsøke å belyse prisutviklingen og variasjoner i kostnader for reisende etter ulike kriterier.

Hovedpunkter

 • Hellas er det 11. dyreste landet i Europa å reise med ferge til.
 • Fergetrafikken til Tyrkia fra de greske øyene (særlig ruten Chios - Cesme) er klart dyrest, mens fergetrafikken til Italia er billigst.
 • Patras fra Venezia og Ancona er de billigste fergerutene i landet.
 • Helgene ser ut til å være dyrere enn ukedagene.
 • Fra november og utover er prisene mye lavere (men mange linjer opererer ikke lenger i vinterperioden).

Priser på innenlandske og internasjonale overfarter fra Hellas

Vi har sammenlignet prisene på alle overfarter fra Hellas til andre europeiske land, samt innenlandske overfarter.

Overfartene mellom Hellas og Tyrkia er de klart dyreste i landet.

Innenlandske overfarter og spesielt overfarter til Italia er mye billigere.

De dyreste fergestrekningene i Hellas

Vi har valgt ut alle fergestrekningene i Hellas og rangert dem med høyest prisindeks.

To fergestrekninger skiller seg ut fra resten med sine høye priser.

Som vi så i forrige graf, er ruten Chios > Csme, mellom Hellas og Tyrkia, den dyreste i landet i forhold til reiselengden.

Den dyreste innenlandske overfarten er mellom Kosta og Spetses.

De billigste fergerutene i Hellas

Vi har valgt ut alle fergestrekningene i Hellas og rangert dem med lavest prisindeks.

Fergerutene som går til Italia, og spesielt de mellom Patras og Venezia eller Ancona, er de billigste i landet.

Det er også verdt å merke seg at et stort antall nasjonale ruter mellom de greske øyene er ganske rimelige.

De dyreste havnene i Hellas

Vi har analysert alle greske havner som betjenes av minst én fergerute, og deretter rangert havnene med høyest prisindeks.

De billigste havnene i Hellas

Vi har analysert alle havnene i Hellas som betjenes av minst én fergeforbindelse, og deretter rangert havnene med lavest prisindeks.

Analyse av prisindeksen i Hellas etter avreisemåned

Vi ønsket å finne ut om fergeprisene i Hellas varierer med avreisemåneden.

Fra november og utover er prisene mye lavere (selv om mange linjer ikke lenger opererer i vinterperioden).

Analyse av fergepriser i Hellas etter ukedag

Vi ønsket å finne ut om det er dyrere eller rimeligere å reise med ferge i helgen (fredag til søndag) enn på en ukedag (mandag til torsdag).

Det ser ut til å være dyrere å reise i helgen enn i ukedagene.

Fokus på fergepriser i Danmark

I dette avsnittet fokuserer vi på fergeoverfarter fra Danmark. Ved å analysere fergeprisene på ulike ruter som forbinder Danmark med andre europeiske land, samt innenlandske overfarter, vil vi forsøke å belyse pristrender og variasjoner i kostnader for reisende etter ulike kriterier.

Hovedpunkter

 • Danmark er det 13. dyreste landet i Europa å reise med ferge, og ligger dermed midt på listen.
 • Overfarten til Tyskland, hovedsakelig ruten Rodby-Puttgarden, er dyrest i Danmark.
 • Ruten Oslo-København har den laveste prisindeksen av alle overfartene til Danmark.
 • Fra september og utover ser fergeprisene ut til å falle betydelig.

Priser for innenlandske og internasjonale overfarter fra Danmark

Vi har sammenlignet prisene på alle overfarter fra Danmark til andre europeiske land, samt innenlandsoverfarter.

Overfartene til Tyskland er de dyreste fra Danmark.

Rutene mellom Danmark og Sverige eller Norge er billigst.

Rangering av fergeruter i Danmark

Vi har valgt ut alle fergerutene i Danmark og rangert dem etter prisindeksen fra høyest til lavest.

Som vi så i forrige graf, skiller rutene til Tyskland (Rodby-Puttgarden og Gedser-Rostock) seg ut med høye priser i forhold til avstanden.

Ruter som betjener Norge, og spesielt hovedstaden Oslo, har en svært lav gjennomsnittspris.

Rangering av fergehavner i Danmark

Vi har analysert alle danske havner som trafikkeres av minst ett fergeselskap, og deretter rangert dem etter prisindeks fra høyest til lavest.

Analyse av prisindeksen i Danmark etter avreisemåned

Vi ønsket å finne ut om fergeprisene i Danmark varierer med avreisemåneden.

Fra september og utover ser det ut til at fergeprisene faller betydelig.

Analyse av fergeprisene i Danmark fordelt på ukedager

Vi ønsket å finne ut om det var dyrere eller billigere å reise med ferge på en helgedag (fredag til søndag) enn på en ukedag (mandag til torsdag).

Det er ingen forskjell mellom fergetakster i helger og på hverdager i Danmark.

Fokus på fergepriser i Sverige

I dette avsnittet fokuserer vi på fergeoverganger fra Sverige. Ved å analysere fergeprisene på ulike ruter som forbinder Sverige med andre europeiske land, samt innenlandske overfarter, vil vi forsøke å belyse pristrender og variasjoner i kostnader for reisende etter ulike kriterier.

Hovedpunkter

 • Sverige er det femte billigste landet i Europa å reise med ferge, like foran Norge.
 • Overfartene med Norge (særlig Stromstad-Sandefjord) er de billigste i landet.
 • Overfarten til Danmark er derimot den dyreste.
 • Ruten Kapellskär-Lumparland har den høyeste prisindeksen.
 • Prisene er høyest fra juni til august.

Priser for innenlandske og internasjonale overfarter fra Sverige

Vi har sammenlignet prisene på alle overfarter fra Sverige til andre europeiske land, samt innenlandsoverfarter.

Overfartene til Norge (spesielt Stromstad-Sandefjord) er de billigste i landet.

Derimot er overfartene til Danmark de dyreste.

Rangering av fergeruter i Sverige

Vi har valgt ut alle fergerutene i Sverige og rangert dem etter pris, fra høyest til lavest.

Rangering av fergehavner i Sverige

Vi har analysert alle havner i Sverige som trafikkeres av minst én fergerute, og rangert dem etter prisindeks fra høyest til lavest.

Analyse av prisindeksen i Sverige etter avgangsmåned

Vi ønsket å finne ut om fergeprisene i Sverige varierer med avreisemåneden.

Prisene er høyest fra juni til august.

Analyse av fergeprisene i Sverige fordelt på ukedager

Vi ønsket å finne ut om det er dyrere eller rimeligere å reise med ferge på en helgedag (fredag til søndag) enn på en hverdag (mandag til torsdag).

Fokus på fergepriser i Finland

I dette avsnittet fokuserer vi på fergeoverfarter fra Finland. Ved å analysere fergeprisene på ulike ruter som forbinder Finland med andre europeiske land, samt innenlandske overfarter, vil vi forsøke å belyse pristrender og variasjoner i kostnader for reisende etter ulike kriterier.

Hovedpunkter

 • Finland er det 7. billigste landet i Europa å reise med ferge, etter Norge og Sverige.
 • Overfarten til Talinn i Estland har den høyeste prisindeksen.
 • De lange overfartene med Tyskland, særlig ruten Helsinki-Travemünde, er de billigste i landet.
 • Prisene er høyest fra juni til august.

Priser for innenlandske og internasjonale overfarter fra Finland

Vi har sammenlignet prisene på alle overfarter fra Finland til andre europeiske land, samt innenlandsoverfarter.

Rangering av fergeruter i Finland

Vi har valgt ut alle fergerutene i Finland og rangert dem etter prisindeks fra høyest til lavest.

Rangering av fergehavner i Finland

Vi har analysert alle havner i Finland som betjenes av minst én fergerute, og rangert dem etter prisindeks fra høyest til lavest.

Analyse av prisindeksen i Finland etter avreisemåned

Vi ønsket å finne ut om fergeprisene i Finland varierer avhengig av avreisemåneden.

Analyse av fergeprisene i Finland etter ukedag

Vi ønsket å finne ut om det var dyrere eller rimeligere å reise med ferge på en helgedag (fredag til søndag) enn på en ukedag (mandag til torsdag).

Fokus på fergepriser i Tyskland

I dette avsnittet fokuserer vi på fergeoverfarter fra Tyskland. Ved å analysere fergeprisene på ulike ruter som forbinder Tyskland med andre europeiske land, samt innenlandske overfarter, vil vi forsøke å belyse pristrender og variasjoner i kostnader for reisende etter ulike kriterier.

Hovedpunkter

 • Tyskland er det 11. billigste landet i Europa å reise med ferge i, rett foran Frankrike.
 • Overfarten til Danmark, hovedsakelig ruten Puttgarden-Rodby, er den dyreste i Tyskland.
 • Overfartene til de baltiske landene (Latvia og Litauen) har den laveste prisindeksen.
 • Fra september og utover faller prisene betydelig.

Priser for nasjonale og internasjonale overfarter fra Tyskland

Vi har sammenlignet prisene på alle overfarter fra Tyskland til andre europeiske land, samt innenlandske overfarter.

Rangering av fergeruter i Tyskland

Vi har valgt ut alle fergeruter i Tyskland og rangert dem etter prisindeks fra høyest til lavest.

Rangering av fergehavner i Tyskland

Vi har analysert alle havner i Tyskland som betjenes av minst én fergerute, og rangert dem etter prisindeks fra høyest til lavest.

Analyse av prisindeksen i Tyskland etter avreisemåned

Vi ønsket å finne ut om fergeprisene i Tyskland varierer avhengig av avreisemåneden.

Analyse av fergeprisene i Tyskland etter ukedag

Vi ønsket å finne ut om det var dyrere eller rimeligere å reise med ferge på en helgedag (fredag til søndag) enn på en ukedag (mandag til torsdag).

Fokus på fergepriser i Nederland

I dette avsnittet fokuserer vi på fergeoverfarter fra Nederland. Ved å analysere fergeprisene på ulike ruter som forbinder Nederland med andre europeiske land, samt innenlandske overfarter, vil vi forsøke å belyse pristrender og variasjoner i kostnader for reisende etter ulike kriterier.

Hovedpunkter

 • Nederland er det 13. billigste landet i Europa å reise med ferge, og ligger midt på denne europeiske rangeringen.
 • Ruten Hoek van Holland-Harwich har den høyeste prisindeksen.
 • Det er dyrere å reise med ferge i juli og august.
 • Prisene er høyere for overfarter med avgang på hverdager enn i helgene.

Priser for innenlands- og utenlandsoverfarter fra Nederland

Vi har sammenlignet prisene på alle overfarter fra Nederland til andre europeiske land samt innenlandsoverfarter.

Rangering av fergeruter i Nederland

Vi har valgt ut alle fergerutene i Nederland og rangert dem etter prisindeks fra høyest til lavest.

Rangering av fergehavner i Nederland

Vi har analysert alle havner i Nederland som betjenes av minst én fergerute, og rangert dem etter prisindeksen fra høyest til lavest.

Analyse av prisindeksen i Nederland etter avreisemåned

Vi ønsket å finne ut om fergeprisene i Nederland varierer avhengig av avreisemåneden.

Analyse av fergeprisene i Nederland fordelt på ukedager

Vi ønsket å finne ut om det var dyrere eller rimeligere å reise med ferge på en helgedag (fredag til søndag) enn på en ukedag (mandag til torsdag).

Fokus på fergepriser i Irland

I dette avsnittet fokuserer vi på fergeoverfarter fra Irland. Ved å analysere fergeprisene på ulike ruter som forbinder Irland med andre europeiske land, samt innenlandske overfarter, vil vi forsøke å belyse pristrender og variasjoner i kostnader for reisende etter ulike kriterier.

Hovedpunkter

 • Irland er det 12. dyreste landet i Europa å reise med ferge til, og ligger midt på den europeiske tabellen.
 • Overfarten til Storbritannia er den klart dyreste.
 • Overfarter til Spania, særlig ruten Rosslare-Bilbao, har den laveste prisindeksen.
 • Fergeprisene er noe høyere i juli og august.
 • Det er billigere å reise med ferge på en hverdag enn i helgen.

Innenlandske og internasjonale fergepriser fra Irland

Vi har sammenlignet prisene på alle overfarter fra Irland til andre europeiske land samt innenlandsoverfarter.

Rangering av fergeruter i Irland

Vi har valgt ut alle fergerutene i Irland og rangert dem etter pris fra høyest til lavest.

Rangering av fergehavner i Irland

Vi har analysert alle havnene i Irland som betjenes av minst én fergerute, og rangert dem etter prisindeks fra høyest til lavest.

Analyse av prisindeksen i Irland etter avreisemåned

Vi ønsket å finne ut om fergeprisene i Irland varierer avhengig av avreisemåneden.

Analyse av ferjeprisene i Irland etter ukedag

Vi ønsket å finne ut om det var dyrere eller rimeligere å reise med ferge på en helgedag (fredag til søndag) enn på en ukedag (mandag til torsdag).

Fokus på fergepriser i Portugal

I dette avsnittet fokuserer vi på fergeoverfarter fra Portugal. Ved å analysere fergeprisene på ulike ruter som forbinder Portugal med andre europeiske land, samt innenlandske overfarter, vil vi forsøke å belyse pristrender og variasjoner i kostnader for reisende etter ulike kriterier.

Hovedpunkter

 • Portugal er det åttende dyreste landet i Europa å reise med ferge til, like foran Spania.
 • Overfarten mellom Madeira og Porto Santo er den dyreste i Portugal.
 • På Azorene er fergerutene mellom Velas og Horta og mellom Santa Cruz das Flors og Corvo de klart billigste.
 • Det er ingen egentlige sesongvariasjoner. Prisene varierer ikke etter hvilken måned i året det er.

Priser for nasjonale og internasjonale overfarter fra Portugal

Vi har sammenlignet prisene på alle overfarter fra Portugal til andre europeiske land, samt innenlandske overfarter.

Rangering av fergeruter i Portugal

Vi har valgt ut alle fergerutene i Portugal (Madeira og Azorene) og rangert dem i henhold til prisindeksen fra høyest til lavest.

Rangering av fergehavner i Portugal

Vi har analysert alle havnene i Portugal som betjenes av minst én fergerute, og deretter rangert dem etter prisindeks fra høyest til lavest.

Analyse av prisindeksen i Portugal etter avreisemåned

Vi ønsket å finne ut om fergeprisene i Portugal varierer avhengig av avreisemåneden.

Analyse av fergeprisene i Portugal etter ukedag

Vi ønsket å finne ut om det var dyrere eller rimeligere å reise med ferge på en helgedag (fredag til søndag) enn på en ukedag (mandag til torsdag).

Fokus på fergepriser i Polen

I dette avsnittet fokuserer vi på fergeoverfarter fra Polen. Ved å analysere fergeprisene på ulike ruter som forbinder Polen med andre europeiske land, samt innenlandske overfarter, vil vi forsøke å belyse pristrender og variasjoner i kostnader for reisende etter ulike kriterier.

Hovedpunkter

 • Polen er det fjerde billigste landet i Europa å reise med ferge.
 • Ruten mellom Gdansk og Nynashamn er den desidert billigste til Polen.
 • Prisene er noe høyere i juli og august.

Priser for innenlandske og internasjonale overfarter fra Polen

Vi har sammenlignet prisene på alle overfarter fra Polen til andre europeiske land, samt innenlandsoverfarter.

Rangering av fergeruter i Polen

Vi har valgt ut alle fergestrekningene i Polen og rangert dem etter prisindeks fra høyest til lavest.

Rangering av fergehavner i Polen

Vi har analysert alle havner i Polen som betjenes av minst én fergerute, og rangert dem etter prisindeks fra høyest til lavest.

Analyse av prisindeksen i Polen etter avreisemåned

Vi ønsket å finne ut om fergeprisene i Polen varierer avhengig av avreisemåneden.

Analyse av fergeprisene i Polen etter ukedag.

Vi ønsket å finne ut om det var dyrere eller rimeligere å reise med ferge på en helgedag (fredag til søndag) enn på en ukedag (mandag til torsdag).

Fokus på fergepriser i Kroatia

I dette avsnittet fokuserer vi på fergeoverfarter fra Kroatia. Ved å analysere fergeprisene på ulike ruter som forbinder Kroatia med andre europeiske land, samt innenlandske overfarter, vil vi forsøke å belyse pristrender og variasjoner i kostnader for reisende etter ulike kriterier.

Hovedpunkter

 • Kroatia ligger midt på treet i vår rangering av europeiske land, mellom Danmark og Nederland.
 • Fergeruten fra Porec til Trieste i Italia er den billigste i landet i forhold til reiselengden.
 • Strekningen Umag-Venezia er derimot den overfarten med høyest prisindeks.
 • August er den dyreste måneden å reise med ferge fra Kroatia
 • Fergeoverfarter med avgang på en ukedag ser ut til å være dyrere enn de med avgang i helgen.

Priser på innenlandske og internasjonale fergeoverfarter fra Kroatia

Vi har sammenlignet prisene på alle ferger fra Kroatia til andre europeiske land og innenriksruter.

Rangering av fergeruter i Kroatia

Vi har valgt ut alle fergestrekningene i Kroatia og rangert dem etter prisindeks fra høyest til lavest.

Rangering av fergehavner i Kroatia

Vi har analysert alle havner i Kroatia som betjenes av minst én fergerute, og rangert dem etter prisindeks fra høyest til lavest.

Analyse av prisindeksen i Kroatia etter avreisemåned

Vi ønsket å finne ut om fergeprisene i Kroatia varierer avhengig av avreisemåneden.

Analyse av fergeprisene i Kroatia etter ukedag

Vi ønsket å finne ut om det var dyrere eller rimeligere å reise med ferge på en helgedag (fredag til søndag) enn på en ukedag (mandag til torsdag).

None
None
None
None